Учeбници 2020/21

Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период  

СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   - 

Стратегия за развитие на СУ "Дръстър" 

Годишен комплексен план в СУ "ДРЪСТЪР" 

Правилник за дейността на СУ "Дръстър" 

План програма за БДП  

Мерки за повишаване на качеството в СУ "ДРЪСТЪР"

 Етичен кодекс на училищната общност 

 Вътрешни правила за получаване и управление на дарения 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 

 СПИСЪК на УЧЕБНИЦИ за учебната 2020/2021 година

 за 5 клас    за 6 клас    7 клас   8 клас    9 клас   10 клас    за 11 клас   за 12 клас    

 

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

 

 АРХИВ 

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017 

 

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: