Седмично разписание СУ "ДРЪСТЪР" II срок. 
Дневен режим СУ "ДРЪСТЪР" II срок. 
 График за дежурство учители СУ "ДРЪСТЪР",за II срок.  
График за контролни и класни работи СУ "ДРЪСТЪР",заII срок.
 График учители консултации СУ "ДРЪСТЪР",за за II срок.  
 График приемно време на учители и треньори СУ "ДРЪСТЪР",за II срок.
Седмична програма СУ "ДРЪСТЪР", на учениците в комбинирана форма на обучение, за I срок. 
 График за контролни и класни работи СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График учители консултации СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 
 График приемно време на учители и треньори СУ "ДРЪСТЪР",за I срок. 

Заповед дати за провеждене на олимпиади

Заповед дати за провеждене на държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед дати за провеждене на национално външно оценяване

Заповед дати за провеждене на държавни зрелостни изпити

Заповед график учебно време

 

архив

2019/2020

2018/2019  

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: