2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ванина Деянова Илиева – VIII клас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - Симона Стефанова Георгиева – VIII клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

План за работа на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

Устав на ученическия съвет


: