2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Иван Александров Занов

Позиция: Главен учител
Завършил: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Специалности: История и цивилизация, физическо възпитание и спорт

CV

Дорина Железова Пейчева

Позиция: Старши учител
Завършил: ШУ "Константин Преславски"
Специалности: Български език и литература, Руски език и Изобразително изкуство

Диана Йорданова Йорданова

Позиция: Старши учител
Завършил: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Диана Тодорова Михалева 

Позиция: Старши учител
Завършил: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Гълъбина Петрова Великова

Позиция: Старши учител
Завършил:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалности: Българска филология

Кина Димитрова Маринова

Позиция: Старши учител
Завършил:ШУ "Св. Константин Преславски"
Специалности: Руска филология и Английски език

: