2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

НП "На училище без отсъствие"

 

 


 

 

Национална програма "на училище без отсъствие", мярката "Без свободен час"

 Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти.

Процедури при заместване на отсъстващи учители по мярката "Без свободен час", НП "На училище без отсъствие".

: