ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: