Зелени детективи

Спортно училище "Дръстър"

Със съдействието на д-р Найденов, кмет на Община Силистра и Светлана Василева, ландшафтен архитект се проведе втората част от експедицията: Зелени детективи, в която пред най-активните ученици от Спортно училище "Дръстър", които участват при реализиране на иновативен проект " Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред" се разкри видовото разнообразие в Дунавската градина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Popular
  • Comments
  • Tag
: