Проект подпомагане на ФВС

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №46 от 19.03.2020 г. на Министерски съвет. 

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: