НП “Иновации в действие“

Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: