ПРОЕКТИ

Проект "Подкрепа за успех"

 

Групи за извънкласни дейности през учебната 2020/2021 година

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“              

Спортно училище „Дръстър“ – Силистра

 

 

Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

ръководители и брой часове за учебната 2020/2021 година както следва:

 

по ред

Учебен предмет

Клас

Брой часове

Резерв

Ръководител

Брой ученици

1

БЕЛ

VII

60

6

Дорина Пейчева

5

2

БЕЛ

X

60

6

Гълъбина

Великова

4

3

БЕЛ

XII

60

6

Гълъбина

Великова

6

4

Математика

VII

60

6

Лиляна Недева

5

5

Математика

VII

60

6

Марияна Лекова

5

6

Математика

X

60

6

Марияна Лекова

5

7

Професионално обучение

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт

Х

60

6

Теменужка Петрова

5

 

Общ брой групи : 7

Брой включени ученици – 35

 

 

Зелени детективи

Спортно училище "Дръстър"

Със съдействието на д-р Найденов, кмет на Община Силистра и Светлана Василева, ландшафтен архитект се проведе втората част от експедицията: Зелени детективи, в която пред най-активните ученици от Спортно училище "Дръстър", които участват при реализиране на иновативен проект " Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред" се разкри видовото разнообразие в Дунавската градина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НП “Изграждане на училищна STEM среда“

Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда“

НП “Заедно за всяко дете“


Националната програма “Заедно за всяко дете“

Проект “Подкрепа за успех“

Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“Спортно училище „Дръстър“ – Силистра  

Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  ръководители и брой часове за учебната 2020/2021 година както следва: 

 

по  

ред

Учебен предмет Клас 

 

Брой  

часове

Резерв 

Ръководител 

Брой  

ученици

БЕЛ 

VII 

60 

Дорина Пейчева 

5

БЕЛ 

60 

Гълъбина  

Великова

4

БЕЛ 

XII 

60 

Гълъбина  

Великова

6

Математика 

VII 

60 

Лиляна Недева 

5

Математика 

VII 

60 

Марияна Лекова 

5

Математика 

60 

Марияна Лекова 

5

Професионално  обучение 

Теория и  

методика на  

спортната  

подготовка по 

вид спорт

Х 

60 

Теменужка  

Петрова

5

проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“

1.     Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководители и брой часове за учебната 2019/2020 година както следва:

Прочети още: проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“

НП „Иновации в действие“ - Начало на иновативно партньорство

НП „Иновации в действие“

НАЧАЛО НА ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ПОСТАВИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

 Спортно училище „Дръстър“ – Силистра работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, чрез която се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи от иновативни училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност и обмен на добри практики.

Прочети още: НП „Иновации в действие“ - Начало на иновативно партньорство

Начало на иновативно партньорство (2)

НАЧАЛО НА ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ПОСТАВИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

 Спортно училище „Дръстър“ – Силистра работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, чрез която се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи от иновативни училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност и обмен на добри практики.

Прочети още: Начало на иновативно партньорство (2)

Проект „Образование за утрешния ден“

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ВХОД

https://oud.mon.bg/

 
Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 " Образование за утрешния ден".
 
2 групи с  по 15 ученици с ръководители Лилянка Кирилова Недева и инж. Иван Петров Касчийски

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  • София 1000
    бул. "Княз Дондуков" 2A

ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Проект подпомагане на ФВС

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №46 от 19.03.2020 г. на Министерски съвет. 

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

 

Проект "Мисията възможна"

Проект "Мисията възможна" към Община Силистра

НП “Подкрепа за успех“ 2019


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020:

Прочети още: НП “Подкрепа за успех“ 2019

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Проект "Твоят час"

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Прочети още: Проект "Твоят час"

НП “Иновации в действие“

Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

НП "На училище без отсъствие"

 Национална програма "на училище без отсъствие", мярката "Без свободен час"

 Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти.

Процедури при заместване на отсъстващи учители по мярката "Без свободен час", НП "На училище без отсъствие".

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: