ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 147 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ДЯКОН ЛЕВСКИ

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА

 

На 18.02.2020 г. в Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, в 12,30 ч., беше отбелязана 147-годишнината от обесването на Васил Левски. Димитър Димитров изпълни ефектно на електрическа китара любимата си песен. Златомир Ценков рецитира стихотворението „Левски“ на Дамян Дамянов. Едновременно с това вървеше презентация за идеите на Апостола. На учениците беше разказано за дейността на Великия българин.

 

НАЧАЛО НА ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ПОСТАВИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

 Спортно училище „Дръстър“ – Силистра работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, чрез която се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи от иновативни училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност и обмен на добри практики.

На 7 и 8 ноември 2019 се реализира мобилност за обмен на иновации между Спортно училище „Дръстър“ и Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Добрич. Ученици и преподаватели от Спортно училище “Дръстър“ имаха възможност да се запознаят с иновативни елементи в организацията и в съдържанието на обучението, както и с иновации, свързани с управлението на Средно училище „Любен Каравелов“. Те наблюдаваха открити уроци, участваха в дискусии и в патронния празник на  училището, който съвпадна с деня на реализираната мобилност.

В резултат на този обмен се постави началото на сътрудничество, което ще отговори на потребностите на нашето образование за осъществяване на бързи промени и адаптация към потребностите и моделите на учене на новото поколение. Изграждането на иновативна партньорска мрежа е насочено към стимулиране на мислещи, адаптивни и успешни хора, които имат желание непрекъснато да се развиват и да учат, да променят  начина си на мислене, поведение и комуникация.

През тези два дни се откриха общи допирни точки и възможности, с удоволствие се сподели практически опит, за да се осъществят целите на преподавателите от двете училища, а именно да се изградят у учениците умения за живота.

Срещата приключи с убеждението, че това е основата на много бъдещи съвместни проекти, които заедно ще доведат до успешен край.

Активно участие в организирания от РУО Силистра Празник  на химията.

Отлично представяне на Виктор Липчев на проведеното състезание "Познаваме ли химичните елементи?".

: